Salg

Museumskiosken

Angående køb fra kiosken

Ønsker du at købe en af bøgerne, der er omtalt her, kan det enten ske på museet i åbningstiden, eller du kan bestille via denne e-mail: ps@brage.dk

Efter bestillingen vil du få en svarmail, hvoraf det fremgår, hvad varen og forsendelsen vil koste samt betalingsmåden. Desuden vil det fremgå, hvor lang tid der vil gå, inden varen bliver afsendt herfra.

Kalvø Værfts Temahæfter

Hrolf Thorulf

”KNIVSBJERG”

En guide til et kønt, interessant og historisk dramatisk sted i Nordslesvigs historie

Kører man på hovedvej 170 i det østlige Sønderjylland, vil man, omtrent midtvejs mellem Haderslev og Aabenraa, opleve at vejen i store sving stiger, indtil den når vejstrækningens top, hvor vejen så på en kort strækning fortsætter på et plateau, inden den igen svinger nedad til det relativt flade agerland.

Lige her, øst for den flade strækning, ligger en gruppe højdepunkter, som fra vejen ikke syner af meget. Ja, man lægger knap mærke til dem, men de er der, nogle af Sønderjyllands højeste punkter, og blandt dem, det højeste – ”Knivsbjerg” – der ligger skjult bag en lille skov af bøgetræer.

”Bjerget” er absolut et besøg værd, så følg skiltene mod Knivsbjerg og Bildungsställe Knivsberg.

Samlingsstedet ”Knivsberg” blev stiftet i 1893 ved at foreningen »Deutscher Verein für das Nordliche Schleswig« købte Knivsbjerg bakke til brug netop som samlingspunkt for de tysksindede nordslesvigere, et sidestykke til danskernes ”Skamlingsbanke” ved Kolding. Området har gennem tiden udviklet til også at være et ”Bildungsställe” for det tyske mindretals ungdom.

Kalvø Værfts Museums temahæfte nr. 1

Paperback, illustreret, 23 sider. Pris 50 kr. + forsendelse.

Hrolf Thorulf

En kaptajn. Tre skibsportrætter, FREGATSKIBET CALLØE.

På Museum Sønderjylland, Kulturhistorie, Aabenraa hænger, blandt et stort antal andre, to skibsportrætter, der ikke umiddelbart ser ud til at have noget med hinanden at gøre. Man skal se endog meget godt efter for at finde ligheder, men de er der. De forestiller begge fregatskibet CALLØE.

Da Kalvø Værfts Museum fik et skibsportræt forærende, der til forveksling lignede pragtbilledet af Calløe på museet i Aabenraa, gik en spændende undersøgelse i gang. I modsætning til Aabenraa billedet, var det nye billede forneden betegnet, både med malerens navn, billedets nr., hjembyens, skibets og ikke mindst spændende køberens navn.

Med de oplysninger, og de få der fulgte pragtbilledet, rejste der sig en serie spørgsmål, der til sidst mundede ud i et anderledes indblik i den Kongelige agent JØRGEN BRUHNS families dagligdag. Vi følger sønnen Ingward Bruhn opvækst, hans tid som kaptajn bl.a. på CALLØE og på verdens hurtigste handelsfregat, CIMBER.

Men hæftet tegner også et billede af en familie i toppen af det lokale samfund med de glæder og sorger, som også blev dem til del.

Kalvø Værfts Museums temahæfte nr. 2.

Paperback, rigt illustreret, 39 sider. Pris 65 kr.+ forsendelse.

Hans Bruhn / v. Hrolf Thorulf

PRINSEN DER FORSVANDT og HANS SØLVTØJ

Dagbogsberetning fra krigen 1864. 

I 1898 udkom en lille bog med nogle af HANS BRUHNS dagbogs-optegnelser fra krigsårene 1848 og 49 samt 1864. I hæftet, som er et uddrag af bogen:

Erinnerungen eines nordschleswigers

aus den kriegsjahren 1848 / 49 und 1864

fortæller Hans Bruhn [Kgl. agent Jørgen Bruhns ældste søn] om de næsten fem uger hvor prinsregenten Albrecht af Preussen, lod sig indlogerer, med samt sit følge, på Nymølle i ugerne omkring stormen på Als den 29. juni 1864, som han deltog i. Det var under dette ophold at prinsregenten forsvandt under en udflugt til Kalvø.

Som tak for Hans Bruhns gæstfrihed forærede prinsregenten Bertha Marie Bruhnen gave, som, skriver Hans Bruhn:

”……bestod af et stort etui med sølvbeslag, hvori befandt sig 18 svære sølvspisebestik samt potageskeer.”

Historien om sølvtøjet er knyttet til den samling sølvbestik, som en gren af Hans Bruhn slægt forærede til Kalvø Værfts Museum, hvor det i dag er udstillet.

Kalvø Værfts Museums temahæfte nr.3.

Paperback, illustreret, 20 sider. Pris 50 kr. + forsendelse.

Hrolf Thorulf

JØRGEN WORCKS REJSER MED BRIGGEN  CONDOR 

fra Kalvø til La Plata floden og Hong Kong fra 1866 til 1869

Beretningen om Jørgen Worcks 2½ års rejse med briggen Condor er hentet fra et oprindeligt håndskrevet manuskript ”ERINDRINGER OG OPTEGNELSE”, som er skrevet omkring 1922, han var da 77 år gammel.

Jørgen Worck fortæller ikke ”kun” om det at være sømand på et af de store sejlskibe, fra han startede som skibsdreng til fuldbefaren matros. I hans erindringer kommer han også ind på de fremmedartede forhold, han mødte under sine rejser, men han fortæller også om sit liv efter rejserne, både om medgang og modgang.

En spændende beretning fra sejlskibenes tid i sidste halvdel af 1800-tallet.

 Kalvø Værfts Museums  temahæfte nr.4

Hæftet, illustreret, 53 sider, pris 95 kr. + forsendelse

Andre udgivelser

Hanne Løfqvist

SÅ KA’ DI HA EN GAMMEL HAT”

Kvinderne i Kgl. Agent Jørgen Bruhns familie.

Hanne Løfqvist er tip, tip oldebarn af Kongelig Agent Jørgen Bruhn. Hun har gennem længere tid beskæftiget sig med sin slægts historie, og denne søgen har ført til, at hun har stillet sig dette spørgsmål:
Det har altid undret mig, hvor ofte kvinder var usynlige, når slægtens historie blev fortalt.
Der blev sagt: ”Han er søn af Jørgen Bruhn, eller hun er datter af J. P. Junggreen.”
Fakta er, at alle mennesker er født af en mor og har en far. Men jeg oplever tit, at moderen, kvinden, er blevet skubbet ud i glemslen.
Denne konstatering har fået mig til at fokusere på kvinder i min sønderjyske familie og samle fortællingerne om dem i denne bog. Fortællingerne bygger på dagbøger eller breve, de har skrevet eller erindringer, som jeg og andre, der har haft en viden om dem, har nedskrevet.

Bogen er med fast bind, illustreret og på 98 sider.

Pris 150 kr. + forsendelse.

Nils P. Jensen & Eva M Robinson

A SHIPPING VENTURE

This is the story of the life of The Danish shipbuilder, Jørgen Bruhn, and his ships, including Cimber, the fastest clipper ship in the world. The speed record of 104 days from Liverpool, England to San Francisco, California by way of rounding Cape Horn has never been broken. Read about this special ship and the others built on Kalvø, Denmark in the early 1800s.

Hæftet, illustreret, 50 sider, pris 75 kr.+ forsendelse

OLE MØRKEGAARD, BIRGITTE KRAGH RASMUSSEN og GRETE RUNG

JØRGEN BRUHN,

Søfart og søfolk fra Aabenraa 1781-1858

Jørgen Bruhn var Aabenraaegnens matador i 1800 tallet Med sin mangesidede virksomhed var han i høj grad med til at præge en del af Aabenraas sidste store sejlskibsperiode, som varede fra ca. 1820-80.

Jørgen Bruhns var sin tids rigeste mand i Aabenraa, og han opnåede at blive den største skibsreder i Danmark, men hans karriere afveg ikke væsentlig fra normen inden for den lokale kreds af velstående redere og kaptajner, som han stammede fra.

For at sætte Jørgen Bruhn lidt i relief, fortælles der i hæftet også om nogle af hans samtidige personer og samfundsgrupper.

Ud over menneskene der omgav Jørgen Bruhn fortælles der naturligvis også om nogle af de skibe der i den grad var en del af hans liv. Der fortælles om bemandingen af en af hans fregatter og livet ombord. Etableringen af det store skibsværft på Kalvø og Calcuttas stranding, bliver også omtalt.

Hæftet kan give forståelse for den udvikling Jørgen Bruhn gennemgik, men ikke mindst giver det en indsigt i en række af de forhold, der tilsammen dannede baggrunden for Aabenraas sidste store sejlskibsperiode.

Paperback, illustreret,35 sider. Pris 50 kr. + forsendelse.