Kalvø

Kalvø er en lille ø i Genner bugt, som er forbundet med fastlandet med en dæmning.
Omkring Genner bugt er der skov, strand og havn. Området er et af de smukkeste i Aabenraa kommune. Kalvø har været brugt af mennesker i årtusinder.

På Kalvø findes lystbådehavn, Kalvø Badehotel og en handicapvenlig natursti, der fører rundt om øen.

 

 

 

 

 

I det område der kaldes “ørkenen” og som er de sidste spor af en omfattende grusgravning, har Skov og Naturstyrelsen i dag opstillet en stensamling. Stenene er alle vandreblokke, som er ført hertil i istiden.

I forbindelse med “Det Maritime Kalvø” er det vigtigt at påpege, at i 1847 købte skibsreder Jørgen Bruhn hele øen for 6.360 rigsdaler. Han ville bygge et skibsværft på den ubebyggede ø.
Værftet blev en betydelig virksomhed med smedie, bedding og boliger. På den tid fandtes kun større værfter i København.
Det første skib som løb af stablen på værftet blev navngivet »Calløe«. I 1858 blev »Cimber« søsat, det største koffardiskib i Danmark. Senere byggede skibsværftsejeren en dæmning og bro for at lette trafikken til værftet. Værftet mistede sin betydning i takt med at sejlskibenes antal i handelsflåden blev mindre.

I dag er dette enestående industrieventyr ikke direkte synlig og det er derfor af stor betydning, at det sikres, at eftertiden kan se hvor dette har fundet sted og det kan måske inspirere nogen.

Det Maritime Kalvø“s hovedformål er at medvirke til denne dokumentation og synliggørelse.

Værftsaktiviteterne og deres placering er  illustreret på kortet herunder, hvor “Cimber” er indtegnet.

Kort tegnet af Karl Lildholdt