Kontakt

Foreningen “Det Maritime Kalvø” kan kontaktes via e-mailadressen info@calloe.dk, for generel information om foreningen og om dens aktiviteter.